CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

Những chính sách khi mua hàng tại Andyparty

- Khách hàng được tạo Tài khoản ngay khi phát sinh giao dịch đầu tiên và đăng ký thông tin thành viên tại cửa hàng Andyparty hoặc trên website Andyparty

- Mỗi Khách hàng chỉ có 1 tài khoản tương ứng với 1 số điện thoại trên hệ thống.

- Tài khoản trên hệ thống bắt buộc nhập đầy đủ các thông tin sau:

+ Họ tên (đầy đủ họ tên có dấu)

+ Số điện thoại (đúng định dạng)

+ Ngày/ tháng/ năm sinh

+ Giới tính

+ Địa chỉ đang sống (chi tiết đến quận/ thành phố)

Đang tìm kiếm tours...
Nhập từ khóa để tìm kiếm tours.